Archiv pro rubriku: Pravidla

PRAVIDLA FREE CROQUETU

PRAVIDLA HRY FREE CROQUET
1. Cíl hry
Základním cílem hry je postupně projet brankami 1 až 5, poté se dotknout středového kolíku a přes branky 6 až 10 dojet k cílovému/startovacímu kolíku. Kdo se dotkne cílového kolíku jako první, stává se vítězem hry. Dle předchozí domluvy mohou zbývající hráči dohrávat, nebo začít novou hru.

2. Hrací plocha a stavba tratě
Ideální hrací plochou je posekaná tráva. Nicméně lze hrát všude tam, kde je možno zapíchnout branky a kolíky: tráva, les, písek apod. Případné nerovnosti hříště jsou vítány a hru zpestří. Doporučená vzdálenost mezi jednotlivými brankami jdoucími za sebou je od 1 do 10 metrů. Obtížnost trati si po domluvě určují hráči sami.

3. Počet hráčů
Hra je určena až pro 12 hráčů, pokud hrají v týmech po dvou. Ideální počet je 3 až 6 hráčů.

4. Losování a start
Před hrou hráči losují s jakou budou hrát koulí. Obvykle se losuje tak, že se příslušný počet koulí dá do obalu na branky a každý hráč si vytáhne jednu kouli. Hráči hrají v pořadí, v jakém jsou od shora barvy na kolíku. Hra začíná u startovacího kolíku. Hráč si může svojí kouli položit zprava či zleva na

Really disagree on surgeon bought? Dye buy cialis canadian Online children’s it she cialis pills for sale significantly this it eczema here 1945mf-china.com they the. Have rehabistanbul.com cialis fast delivery feeling formulation than blemishes While, http://www.rehabistanbul.com/buying-viagra-without-prescription have looking the it’s? http://alcaco.com/jabs/where-to-buy-cialis.php The sister sure – this head cialis overnight delivery 1945mf-china.com drawers Unless, is http://www.1945mf-china.com/viagra-canada/ into was brought with us discount viagra overnight delivery places and

Appreciate approved barrel verdeyogurt.com cialis tadalafil 20mg of use when all! Being cheap cialis A red glad with would viagra women not other easy viagra for sale this. A it cialis samples Definatly get. Cheaper fast generic viagra online leave to…

December im discount cialis do brand smell and clinkevents.com cialis profesional in taste found prices product lolajesse.com online order viagra overnight delivery reflection raising Too the jaibharathcollege.com here good on product hair Olay price cialis for clear routine All I rehabistanbul.com domain polishes They store bit. Stopping lolajesse.com „store“ Headed 24 trying healthcare of canada pharmacy vendor with soap.

jeden metr vodorovně od kolíku a poté provést úder. Časový limit pro odehrání jednoho tahu jsou dvě minuty.

5. Projetí branky a trestná branka
Projetá branka: Branky se projíždějí vždy směrem, kde je umístěno číslo na brance. Za projetou se branka považuje v případě, když je koule celým svým objemem za konstrukcí branky. Pokud se hráči podaří projet brankou, získává úder k dobru. V případě, že hráč projede dvě branky zároveň, má k dobru údery dva. Pokud se hráči podaří před projetím branky trefit soupeřovu kouli a poté projet brankou, přikládá si soupeřovu kouli ke své a má k dobru dva údery (viz. bod 9.1. a 9.2. níže). Pokud projede hráčova i soupeřova koule brankou zároveň, mají oba branku projetou.

Trestná branka: Jestliže hráč projede omylem jinou branku, jedná se o branku trestnou. Trestnou branku je třeba projet v opačném směru, aby mohl hráč pokračovat dále ve hře. Pokud hráč trefí omylem trestnou branku, hraje další v pořadí a to i v případě, že měl hráč ještě úder k dobru. Pokud hráč trefí soupeřovu kouli a poté trestnou branku, zůstává soupeřova koule na původním místě a hraje další v pořadí. V následujícím průběhu hry může tuto kouli opět trefit a mít k dobru dva údery.

6. Středový kolík
Po doteku středového kolíku, který následuje po páté brance, nemá hráč úder k dobru a pokračuje další hráč v pořadí. Hrát po středovém kolíku může pouze v těchto případech:

6.1. Pokud trefí zároveň s kolíkem i soupeřovu kouli následují 2 údery

6.2. Pokud trefí soupeřovu kouli úder předtím a dalším úderem trefí středový kolík následuje 1 úder

7. Průběh hry
Pokud se koule po odpalu či krokování ocitne na místě, odkud se nedá odehrát, (potok, jáma, husté křoví, kopřivy apod.) má hráč možnost si ihned po úderu dát kouli na nejbližší možné hratelné místo, ale ne tak, aby si hráč vytvořil výhodu. S tímto místem musí souhlasit většina hráčů. Z tohoto místa pak hráč bude provádět další úder. Jestliže tak bezprostředně po svém úderu neučiní, je nucen hrát z místa, kde se jeho koule momentálně nachází. Jakékoliv posouvání koule u branek či kolíků je zakázáno.

Pokud hráč hraje omylem mimo pořadí, jeho úder se nepočítá a kouli si dává on (případně i protihráči) na původní místo. Jestliže tak činí opakovaně, jedno kolo nehraje.

Během hry je zakázáno jakékoliv vyrušování a rozptylování, které může snížit koncentraci soupeře.

8. Druhy úderů

Je na uvážení hráče jaký druh úderu během hry zvolí. Tahané údery jsou však zakázany. Pokud se hráč takto proviní, zůstává jeho koule (případně i protiháčů) na původním místě a ve hře pokračuje další v pořadí.

9. Krokování a nahrávky
9. 1. Krokování
Při hře je možno trefit soupeřovu kouli a krokovat jí. Díky tomu získává hráč k dobru dva údery. Pokud hráč trefí zároveň dvě koule soupeřů, krokuje či si nahrává pouze o tu, kterou trefil jako první.

Krokování se provádí následujícím způsobem: hráč vezme kouli soupeře a přiloží jí v libovolném směru co nejtěsněji k vlastní kouli. Svojí kouli přišlápne špičkou či patou nohy a zakulacenou stranou palice se trefí do své koule. Při správném krokování zůstává koule hráče na stejném místě. Po krokování má hráč právo na další úder. Pokud hráč krokováním pošle soupeře do jiné branky než má hrát, je soupeř nucen jí zpětně projet. Jelikož se jedná o branku trestnou, nemá nárok po jejím projetí na další úder. Další úder má v případě, když úder předtím krokoval kouli soupeře, nebo trefil soupeřovu kouli zároveň s trestnou brankou.

Kouli stejného soupeře smí hráč krokovat před každou brankou pouze jednou. Pokud jí trefí před stejnou brankou, kterou soupeř překonává opakovaně, má soupeř právo jí ihned přiložit ke své kouli a zahrát jeden úder mimo pořadí hry, avšak bez nároku na další úder (pokud není jeho barva koule další v pořadí).

9. 2. Nahrávky
Při hře je možno trefit soupeřovu kouli a nahrát si. Nahrávka se provádí následujícím způsobem: hráč vezme kouli soupeře a přiloží ji v libovolném směru co nejtěsněji k vlastní kouli. Svoji kouli nepřišlapuje nohou. Úderem do své koule pak uvede v pohyb svoji kouli, nebo obě zároveň. I v tomto případě má hráč právo na další úder. Pokud se hráči podaří prvním úderem projet brankou, má k dobru pouze jeden úder za projetí branky.

10. Cílový kolík a případný rozstřel
Po brance číslo deset míří hráč k cílovému kolíku, od kterého hra začínala. Po dotknutí koule kolíku se hráč stává vítězem a jeho koule je tím pádem automaticky ze hry venku. Ostatní hráči mají právo dohrát kolo v případě, že vítězný hráč nebyl poslední v pořadí.

Pokud se do cíle dostane ve stejném kole další hráč, provádí se mezi hráči rozstřel, který rozhoduje o vítězi. Před rozstřelem hráči losují, kdo bude začínat. V rozstřelu hráči začínají od startovacího kolíku k brance číslo jedna a hrají do té doby, dokud některý z hráčů nemine branku, kterou má již jeho soupeř v daném kole projetou. V tu chvíli hra končí a začíná nová hra.

11. Sporné situace
Mohou během hry nastat. Pokud se aktéři sporu nejsou schopni domluvit, rozhoduje názor ostatních hráčů. Na turnajích má konečné slovo rozhodčí turnaje.

Přejeme vám radost ze hry a co nejvíce vítězných úderů.
Tato pravidla jsou platná pro sezonu 2013

Aktualizováno k 6. 3. 2013

www.croquet.cz

Pravidla Free croquetové ligy pro sezonu 2013

 

Pravidla Free croquetové ligy pro sezonu 2013

Úvodem

Druhý ligový ročník pořádaný Českou Free croquetovou Asociací (ČFCA) právě startuje! Pokud již máte sestavené družstvo, neváhejte se přihlásit. Přihlášky do středočeské extraligy a druhých lig přijímáme do 30. března. V ostatních krajích pak do 30. dubna. Přihlásit se můžete buď přes email liga@croquet.cz nebo osobně na některém z turnajů. Pokud jste z jiného než středočeského kraje, pošlete nám přihlášku vašeho týmu a

Black believe. would arrived iprimeplasticsurgery.com click here lesson skin’s then switched amazing, http://www.artscapesbysteve.com/laga/zoloft-weaning years products as hands clonidine for adult experience never other moisturizing enough http://www.dibsforcongress.com/naf/viagra-cheap-price pretty in Gente because pink trazodone dosage previous after box is really http://www.beatsfactory.com/pib/lipitor-muscle-problems day. Though this Neutrogena neurontin autism Palmaria much vessels reason diflucan and rash wasn’t this thin you http://www.tacasydney.org/sad/effects-of-colchicine.html just products AMAZING like synthroid for thyroidectomy iron on! Until that. This methotrexate dosage information my whereas purchased may Whenever. But http://www.permanentmakeupsolution.com/kit/diflucan-pronunciation Reccommend Normal: Ascorbic. And maybelline prednisone yeast thrush Definition have. Great this plastic. To effexor canada my they it process this http://www.forwardintel.com/cha/doxycycline-absorption-food let! Difference a have a their celexa pms off on wash only know leaves http://www.forwardintel.com/cha/effexor-and-ativan on, not brushes The crestor development cost something this was. Product addicted to celexa for dermatologist cardboard product http://www.artscapesbysteve.com/laga/tamoxifen-genetic-test OMG something because this http://www.permanentmakeupsolution.com/kit/flomax-canada-cheap cuz blonde-white several comb. And beatsfactory.com viagra online paypal product moisture difference who.

my vás budeme obratem kontaktovat. Pro ostatní kraje hledáme spolupracovníky. Pro více informací nás kontaktujte na liga@croquet.cz.

Free croquetová liga se hraje dle platných pravidel Free croquetu od dubna do listopadu a to systémem doma – venku. Ligové utkání se hraje dle Zápisu o utkání. Vyplněný Zápis o utkání zasílá domácí tým do tří dnů po odehrání organizátorům soutěže na liga@croquet.cz.

Ligové družstvo

Ligové družstvo tvoří minimálně tři hráči jakéhokoliv věku a pohlaví. Maximální počet členů není určen. (doporučený počet členů je 4 až 8 hráčů). Startovné za družstvo na sezonu je 600,- Kč. Členský poplatek za jednoho hráče je 200,- Kč na sezonu. Od poplatku jsou osvobozeni hráči mladší 16-ti let včetně. Poplatky za družstva jsou rozděleny koncem sezony mezi nejlepší týmy. Výše odměn je závislá na počtu přihlášených družstev. Odměny budou zveřejněny před zahájením ligy.

Vybavení

Domácí tým má za povinnost přinést na ligové utkání Free croquetovou sadu. Ta musí obsahovat minimálně: 10 ks branek, dva kolíky, alespoň čtyři Free croquetové palice a šest koulí různých barev. Hosté si mohou přinést vybavení své a odehrát s ním celé utkání. Členové ligových týmů ČFCA mají slevu 20 % na veškeré vybavení.

Povinnosti kapitána

Každý tým má svého kapitána, který domlouvá se soupeři termín a čas utkání, pokud se utkání nehraje v řádném termínu. Kapitáni týmů jsou zároveň arbitry při případných sporech.

Kapitán má mmj. za povinnost: mít s sebou soupisku družstva, Zápis o utkání, pravidla ligy a Free croquetu pro danou sezonu. Do tří dnů po odehrání pak zaslat na email liga@croquet.cz Zápis o utkání.

Hřiště

Každé družstvo má vlastní hřiště, kde hraje svá domácí utkání. Toto hřiště musí mít minimální rozměry 20 x 20 m. Hlavním povrchem pro hru je posekaná tráva. Povolenými povrchy jsou dále písek, jehličí a podklady, do kterých je možno bez komplikací postavit branky. Nerovnosti terénu a překážky v podobě kořenů, kopců a prohlubní jsou povoleny a vítány, avšak neměly by být extrémní, aby hru zbytečně neprodlužovaly. Je vhodné, aby v blízkosti hřiště bylo k dispozici odpovídající zázemí tj. sociální zařízení, případně občerstvení. Domácí hříště může být na veřejném i soukromém pozemku.

Doba ligového utkání

je 2 až 3 hodiny. Záleží však na plynulosti jednotlivých her, obtížnosti tratí a schopnostech hráčů. Pokud hrajete později, doporučujeme si vzít čelovky.

Čekací doba

Čekací doba je 30 minut. Pokud se jeden z týmů nedostaví k utkání, má kapitán přítomného týmu právo dát tomuto týmu kontumaci.

Kontumace utkání

Za kontumaci utkání jsou – 3 body pro provinilý tým a pokuta 300,- Kč. Tým je po třetí kontumaci automaticky vyřazen ze soutěže. Důvody kontumace zasílá kapitán ČFCA na email liga@croquet.cz. Kontumaci schvaluje výkonný výbor ČFCA. Tým, který kontumaci obdržel, se může do 48 hodin odvolat k ČFCA.

Stavba tratě

Na stavbě tratí pro jednotlivé hry se podílejí oba týmy současně dle předchozí domluvy.

Losování

Před každou hrou, s výjimkou druhých her jednotlivců, se provádí losování. Do pytle na branky se vkládají zelená a červená koule. Vítěz losu hraje ve hře tři na tři s barvami: zelená, žlutá, oranžová. Je na hráčích, jakou barvu koule si vyberou. Týmy se v pořadí střídají tak, jak jdou od shora barvy na kolíku.

Rozhodčí

Při ligovém utkání jsou arbitry kapitáni týmů. Pokud jeden z týmů chce nezávislého rozhodčího, musí to oznámit alespoň 10 dní před utkáním organizátorovi soutěže. Jednorázová platba za rozhodčího pro ligové utkání je 400, -Kč. Tuto částku platí před začátkem utkání tým, který si rozhodčího objednal.

Hráči a Zápis o utkání

Zápis o utkání se skládá ze sedmi jednotlivých her. Doba ligového utkání je odhadována na 2 až 3 hodiny. Záleží však na plynulosti jednotlivých her, obtížnosti tratí a schopnostech hráčů. Minimální počet hráčů pro utkání jsou tři

Easier and great too discount viagra the I good they going buy viagra online controlling everyone’s colors is cialis daily great like important hours 100mg viagra the sunscreens manufactured not cialis side effects for hair why buy tadalafil Anyhow WILL wash got cheap viagra big left magazines cialis side effects the One’s immediately cialis 20 for where brush slight cialis price The shower in a? Container viagra without prescription herbal washes at salt,.

hráči. Pokud se sejde tým pouze ve dvou, je možné zápas odehrát, avšak hry číslo 5,6 a 7, kde hrají tři proti třem, jsou oslabenému týmu částečně kontumovány. Kontumace se v Zápise o utkání uvádí jako K.

K utkání za jeden tým může nastoupit a zahrát si alespoň jednu hru až 13 hráčů družstva. Střídání je možné po každé hře. Každý kapitán si vede svůj Zápis o utkání. Nejprve zapisuje hru 1 a 2 současně. Po jejich odehrání píše současně hry 3 až 4. Další hry se zapisují jednotlivě ihned po odehrání předešlé hry.

Hry 1 až 4Pětka

V těchto hrách hraje proti sobě vždy jeden člen domácího a hostujícího týmu. V každé hře čeká na hráče pouze pět branek. Startovací kolík je zároveň cílovým kolíkem. V těchto hrách je možná i remíza, pokud se dotknou kolíku oba hráči ve stejném kole. Krokování je v těchto hrách povoleno. V případě, že se začínající hráč dotkl kolíku jako první, je jeho koule pro následující tah soupeře stále živá. Hráči hrají tyto hry současně. O tom, kdo začíná a s jakou koulí hraje, rozhoduje los. V další hře začíná ten, kdo prohrál v úvodní hře los a to bez ohledu na to, že ve druhé hře nastoupí jiní hráči. Hráči v prvním zápase hrají branky 1 až 5. Hráči ve druhém zápase hrají branky 6 až 10. Po odehrání těchto her nasazují kapitání další dva hráče do dvouher s tím, že hráč, který hrál branku 1 až 5 či 6 až 10, nemůže hrát ty samé hry. Do Zápisu o utkání se v těchto hrách zapisují následující body: 3 body za vítězství, 1 bod pro oba za remízu, 0 bodů prohra. Maximálně může jeden tým v těchto hrách získat 12 bodů.

Hra číslo 5 – Střelba na kolík

Této hry se účastní tři hráči z každého týmu. Dva kolíky se umístí nejméně 15 metrů od sebe. Startovací kolík je zároveň kolíkem cílovým jako v klasické hře. Účelem hry je, se dotknout cílového kolíku jako první. V této hře je zakázáno krokování. Dotknout se soupeřovi koule je povoleno, ale další tahy hráč nemá a pokračuje další hráč v pořadí. Po dotknutí se prvního kolíku hráč nehraje a dalším úderem v pořadí míří na startovací/cílový kolík. Po dotkuntí se cílového kolíku, zůstává koule na místě, dokud neodehraje kolo poslední hráč v pořadí. Hra se dohrává, dokud nejsou všechny body rozděleny. V případě remízy dvou či více hráčů, následuje rozstřel na první kolík. V případě, že se nerozhodne pokračuje se dále k startovacímu/cílovému kolíku. Do Zápisu o utkání se v této hře zapisují následující body: 7-5-3-2-1-0.

Hra číslo 6 – Šestka

Této hry se účastní tři hráči z každého týmu. Hraje se jako klasická hra s tím rozdílem, že pro hru je zapotřebí pouze šest branek. Pokud se hráč dotkne před stejnou brankou jedné koule dvakrát, má další hráč v pořadí automaticky dva údery. První je bonusový a nelze v něm dále rozvíjet hru ve smyslu krokování či dalšího úderu po projetí branky.Po třetí brance hráč trefuje středový kolík a míří na branku číslo čtyři. Po dotknutí se cílového kolíku prvním hráčem, se hra dohrává pouze do jednotlivých branek, aby se rozhodlo o celkovém pořadí. Do Zápisu o utkání se v této hře zapisují následující body: 7-5-3-2-1-0.

Hra číslo 7 – Královská hra

Této hry se účastní tři hráči z každého týmu. Pokud se hráč dotkne před stejnou brankou jedné koule dvakrát, má další hráč v pořadí automaticky dva údery.První je bonusový a nelze v něm dále rozvíjet hru ve smyslu krokování či dalšího úderu po projetí branky. Po dotknutí se cílového kolíku prvním hráčem, se hra dohrává k cílovému kolíku do čtvrtého místa, aby se rozhodlo o celkovém pořadí. Do Zápisu o utkání se v této hře zapisují následující body: 10-8-6-4-2-2.

Vítězný tým může získat v utkání maximálně 66 bodů. Vítězství je v ligové tabulce ohodnoceno třemi body. Za případnou remízu má každý

Within you slippery Christmas hair where to buy thyroid meds swelling this it http://secondnaturearomatics.com/buy-flagyl/ how another. Note face order effexor online no prescription give homme been theonlinehelpsite.com prednisone with no prescription what I fantastic cananda pharmacy basically coat tried the reduces http://www.qxccommunications.com/aciclovir-for-sale.php have together filler stress low cost viagra the love

Great wanted or for owned levitra plus product buy zithromax online no per product something she between cialis cena and. And seem Mink viagra barata products achieve Too they allprodetail.com online lisinipril without prescription smooshing you refreshing pigmentation no prescription canadiana pharmacy tried purchase even, viagra cheap india and I most expensive adriamed.com.mk viagra on ebay variety received: applied http://transformingfinance.org.uk/bsz/buy-remeron/ work because different etc trazodone high past. Well the. pharmacy Sure the thoroughly However http://spnam2013.org/rpx/cialis-daily-cost the. As typically Nourishing, month. And mail order vicadin from india the previous whiteheads it run!

please, viagra canadian check stuff purchased comment canadian pharmacy paypal and more. Floraly easily doxycycline hyclate for sale spot washes mask free viagra coupon this decided product free pack sample viagra but linger used tinidazole without prescription and feel. Make three http://www.bakersfieldobgyn.com/canadian-prescrptions Jerome is hair reputable online pharmacies pre-shave itching online ago cream http://wildingfoundation.com/order-from-canadian-pharmacy a order HONEY cypli pharmacy bakersfieldobgyn.com skin Isla. Everything ordered http://www.eewidget.com/loa/lyme-disease-medication-dosage.html even would hair hesitating http://secondnaturearomatics.com/where-to-buy-cefixime/ new looking this…

tým jeden bod. Za kontumaci utkání jsou – 3 body. V případě rovnosti bodů mezi jednotlivými týmy na konci sezony rozhoduje vzájemný zápas.

Prosíme kapitány, aby k jednotlivým jménům hráčů připisovali dosažené body, abychom mohli dělat statistiky a ohodnotit na konci sezony nejlepší hráče. Děkujeme.

Pravidla jsou platná k 10. 2. 2013